Mail - underhållsarbete 2020-06-24

2020-06-24 klockan 22.00 kommer ett underhållsarbete att genomföras på våra mailtjänster. Arbetet beräknas ta en timme och innebär att det under tiden inte går att nå vare sig webbmail eller någon annan mailtjänst. Arbetet är ett steg i en omfattande uppgradering av hela mailtjänsten och kommer medföra snabbare mail, mer funktioner och ökad säkerhet.

OBS! Ni som sedan tidigare använder gamla mail2.admax.se kommer inte längre kunna använda denna, utan ni ska istället använda mail.admax.se eller mail.smartemail.se.