Mailstörning - Arbete pågår

Vi har en störning på vår mailtjänst som påverkar samtliga tjänster så som IMAP,POP3,SMTP, tekniker jobbar med att lösa problemet så snart som möjligt.

Vi beräknar att samtliga tjänster åter är i normal drift innan 15.00