Mailstörning - Avklarat!

Vi har en störning på vår mailtjänst som påverkar samtliga tjänster så som IMAP,POP3,SMTP, tekniker jobbar med att lösa problemet så snart som möjligt.

Vi beräknar att samtliga tjänster åter är i normal drift innan 15.00