Planerat underhåll 2018-06-28 - webbserver

Vi utför nu uppgraderingar i vår infrasturktur. arbetet påbörjas 22.30 - 06.00