Planerat underhåll, mailserver 2018-08-13 kl 22:00

Vi kommer göra ett underhållsarbete på mailtjänsten ikväll kl 22:00. Tjänsten kommer ligga nere och stoppet beräknas ta 2 timmar.