Servicearbete - berör alla tjänster

2018-10-24 klockan 23.00 genomförs nätverksarbete

Arbetet genomförs för att öka kapaciteten i vårt nät och i våra lagringslösningar. Arbetet innebär att under en period av upp till 2 timmar efter klockan 23.00 kan delar av eller hela vårt nät vara omöjligt att nå.